Schoolleiding

Binnen onze school staat de leerling centraal. Iedere leerling wordt ondersteund in zijn/haar ontwikkelings- en leerproces door een team docenten. De mentor heeft een centrale plaats in de begeleiding van de leerlingen en het contact met ouders. Docenten worden in de onderwijsorganisatie en het proces ondersteund door het OOP (onderwijsondersteunend personeel). Wij zijn een ‘platte’ school met korte lijnen. Verantwoordelijkheden liggen in de hele school.

Directie

Onze beide locaties worden geleid door een drietallig directie:
  • Mevrouw B. Baelemans – Algemeen directeur
  • De heer H. van het Hof – Directielid
  • Mevrouw W. Scholtens – Directielid

Kernteamleiders

Daarbij worden zij ondersteund door zeven kernteamleiders:
  • Mevrouw I. Schoenmakers – leerjaar 1 en 2 in Rucphen
  • Mevrouw A. van den Diepstraten – leerjaar 1 in Etten-Leur
  • Mevrouw J. Olree – mavoklassen leerjaar 2, 3 en 4 in Etten-Leur
  • De heer N. Kerver – basis/kader klassen leerjaar 3 en 4 in Etten-Leur
  • De heer G. Voets – leerjaar 3 en 4 in Rucphen
  • Mevrouw S. van Geffen – basis/kader klassen leerjaar 3 en 4 in Etten-Leur
  • De heer J. van Staaij – onderwijsondersteunend personeel

Het bevoegd gezag berust bij het bestuur van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs).