Datum: 17-10-2018

klokje

Geplaatst op 19/09/2014

nieuwsafbeelding

De iPad maakt het veel leuker


Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn er op beide locaties van onze school iPad klassen van start gegaan. In Etten-Leur de mavo klassen van leerjaar 1 en 2. In Rucphen alle 1e jaars leerlingen (basis, kader en mavo). BN De Stem heeft donderdagmiddag een lesuurtje Nederlands meegemaakt op de locatie in Rucphen.

BN De Stem 19 -09-2014

 

Brugklassers van het Munnikenheide College in Rucphen zijn dit schooljaar gestart met iPad-lessen. Soms is het eventjes de omgekeerde wereld in de vier brugklassen van het Rucphense Munnikenheide College dat half augustus is begonnen met onderwijs op de iPad. Op die momenten zijn de leerlingen even iets slimmer, vaardiger of weten ze net iets meer van het omgaan met de computer dan de docent.

Van alle kanten is het nog wennen aan het onderwijs op de iPad waarbij boeken, schoolborden en krassende krijtjes de komende jaren langzaam uit de klaslokalen verdwijnen. Over een paar jaar is deze manier van lesgeven nostalgie en beschouwt iedereen het gebruik van digitaal materiaal als de gewoonste zaak van de wereld. Na een proef, vorig jaar, met de eerste klassers van de locatie Etten-Leur is nu de Rucphense tak van het Munnikenheide ook aan die omschakeling begonnen. En de eerste ervaringen in het nog prille schooljaar zijn positief. Docenten en leerlingen zijn enthousiast. Het is zoveel leuker dan ‘vroeger’.

 

“Al vraagt het van de docenten een totaal andere manier van voorbereiding op en het werken tijdens de lessen”, zegt teamleider Marcel Starmans die het project coördineert en ons bij docent Irene van Meel drie kwartier laat meekijken en luisteren bij een les Nederlands. “Je zult zien dat we ons veel meer kunnen richten op persoonsgericht onderwijs. Maatwerk leveren heet dat. De ene leerling is nu eenmaal wat sneller door de stof heen dan zijn buurman”, zegt Starmans.

 

De door de leerlingen aangeschafte en gedeeltelijk door de school gefinancierde iPads vervangen zo veel mogelijk het dagelijks gesleur met kilo’s boeken. Al zijn de ontwikkelingen op dit moment nog niet zover dat er helemaal geen boek meer aan te pas komt. “Dat zal nog wel eventjes duren ook. Uitgeverijen hebben nog een flinke inhaalslag te maken. Die hebben nog langs niet alles achter het glas. En het is in dit stadium natuurlijk ook handig dat we boeken achter de hand hebben om bij technische problemen meteen te kunnen omschakelen. Het is allemaal nog zo nieuw, maar we zitten nu wel in de richting die we uit willen en waar in de toekomst ook andere scholen niet aan ontkomen. Dan hebben wij alvast die voorsprong”, vervolgt Starmans. Al staat de iPad centraal, de computer is zeker niet de vervanger van de docent. “De leerkracht blijft altijd de regisseur”, aldus Starmans.

 

Dat blijkt in de praktijk ook bij de Nederlandse les. Voordat de leerlingen weer individueel aan het werk worden gezet, bespreekt Irene van Meel eerst de resultaten van het huiswerk dat de 19 leerlingen twee dagen eerder hebben meegekregen. De computer geeft haar daar met één druk op de knop een duidelijk beeld van. Op het digitale bord in het klaslokaal toont zij de resultaten. De leerkracht kan ook precies wat de leerlingen thuis en op welk moment hebben gedaan. En de leerlingen zien direct terug waar zij de fout zijn ingegaan.

 

Aan het huiswerk maken, maar ook aan de opdracht tijdens de les, is een ‘wedstrijdje’ gekoppeld. Dat maakt het voor de leerlingen allemaal leuker en spannender, want ook de drie andere brugklassen doen mee. Voor de leerlingen van Irene van Meel is het niet moeilijk te raden wie er heeft gewonnen. Ze wijzen allemaal in de richting van Bobby die de meeste punten heeft behaald en vol trots wil weten met hoeveel voorsprong. Bobby en twee andere kinderen met een hoge score worden door de leerkracht beloond met een stukje chocolade.

 

De uitdaging tijdens de les is nu om met zoveel mogelijk goede antwoorden munten te verzamelen waarmee spullen kunnen worden ‘gekocht’. “Die iPad maakt het zoveel leuker voor de kinderen”, zegt Irene van Meel. “Interactief werken is afwisselend en de leerlingen hebben op hun scherm direct feedback. Door de spelelementen is de betrokkenheid groter en zijn kinderen veel meer geconcentreerd.“

 

Wat wel opvalt is dat de leerkracht in die drie kwartier veel één op één moet assisteren bij de 19 kinderen. Ze loopt constant heen en weer van de ene naar de andere tafel. “Maar dat wordt na verloop van tijd wel minder”, zegt de leraar die eerder deze maand een andere leuke ervaring heeft opgedaan met de nieuwe lesmethode. “De leerlingen moesten een verhaaltje schrijven. Niet op papier, maar digitaal. En wat zie je: ze letten niet alleen op de spelling, maar kijken ook naar de vormgeving, het lettertype en de aankleding van zo’n verhaal. Heel bevorderlijk voor creativiteit.”

 

Daarom is Marcel Starmans blij dat zijn school deze zomer de omslag heeft gemaakt. Bij een stuk of acht vakken hebben de brugklassers er nu mee te maken. Zelfs proefwerken kunnen digitaal worden afgenomen zonder het gevaar dat leerlingen op hun scherm de antwoorden gemakkelijk kunnen opzoeken. "Docenten kunnen apps op de iPad op bepaalde momenten tijdelijk blokkeren of afsluiten. Zij kunnen op hun eigen iPad ook altijd controleren waar leerlingen mee bezig zijn. Maar het is niet de bedoeling dat onze leerkrachten zich constant bezighouden met softwarecontroles. Dat past ook helemaal niet bij de visie van onze school”, zegt Starmans.

 

 sidebar_logo
Zoek formulier