Datum: 20-10-2018

klokje

Geplaatst op 24/10/2017

nieuwsafbeelding

Project gast van de burgemeester

Word jij dit jaar de gast van de burgemeester in de Gemeente Rucphen?

Woon je in Rucphen, Sprundel, St Willebrord, Schijf of Zegge en wil jij in schooljaar 2017-2018 ervaren wat een burgemeester allemaal doet? Wil je mee naar evenementen, een lintje doorknippen, of iemand huldigen? Een keer een raadsvergadering meemaken? Vind je het leuk om in de krant te komen? Een blog te schrijven over wat je meemaakt als gast van de burgemeester? 


Solliciteer dan!


Afgelopen jaar is Jasper van Dijk van onze school de gast van burgemeester mevrouw Van der Meer- Mohr geweest. Jasper heeft dit als heel positief ervaren en heeft veel leuke ervaringen opgedaan. Zo heeft hij prijzen uitgereikt en is hij met de brandweer mee geweest.

Heb jij interesse, schrijf dan een sollicitatiebrief, gericht aan de burgemeester. Kijk voor alle details hieronder.
Vergeet niet om het ook te overleggen met je ouders.

Je mag de brief inleveren bij de kernteamleiders, mevr. Schoenmakers en dhr. Voets.
De uiterste inleverdatum is maandag 6 november. 


Beschrijving project “Gast van de burgemeester”

Het project gast van de burgemeester (GVB) houdt in dat een jongere uit de gemeente Rucphen (i.c. Munnikenheide College Rucphen) wordt uitgenodigd om een jaar lang samen met de burgemeester op te trekken. Zij bezoeken iedere maand samen een aantal activiteiten uit de agenda van de burgemeester. Dit kunnen zowel publieke als niet-publieke aangelegenheden zijn. Zo kan er gekozen worden om een vergadering bij te wonen, of bijvoorbeeld bij een openingsviering van een evenement aanwezig te zijn. Na 1 jaar neemt een andere jongere de rol van gast over.


Doel van het project
Het doel van het project GVB is een wederzijdse kennismaking met elkaars belevingswerelden. Een jongere krijgt op deze manier de kans om een kijkje te nemen in de wereld van de burgemeester. De deelnemer kan veel indrukken opdoen en zo meer te weten komen over de activiteiten van de burgemeester en de werking van de gemeentelijke politiek en het gemeentelijke bestuur. Ook de burgemeester kan door middel van dit project een goede indruk krijgen van wat er allemaal speelt onder jongeren.

Antwoorden op vragen als: “Hoe denken jongeren over veiligheid?” en “Welke moeilijke keuzes moet een gemeentebestuur soms maken”, zorgen ervoor dat men wederzijds anders naar elkaar leert kijken. Afhankelijk van de aard van het bezoek heeft de gast een meer/mindere prominente rol.


Benoeming gast van de burgemeester
De gast van de burgemeester zal worden aangedragen door de school.Kandidaten schrijven een sollicitatiebrief en motiveren waarom zij GVB willen worden. De ouder(s)/verzorger(s) moeten hier ook mee instemmen.

De GVB wordt officieel geïnstalleerd tijdens een Cie-vergadering; bij voorkeur in oktober.
De gast ontvangt een “ketting” (als tegenhanger van de burgemeesters”keten”) en houdt zijn installatie-rede voor de commissieleden.

Ervaringen project gast van de burgemeester in Roosendaal:

 • De GVB praat veel met andere jongeren over zijn/haar belevenissen, dit beïnvloedt de beeldvorming van jongeren over de gemeente.
 • De pers heeft altijd veel aandacht voor de gast met als gevolg dat een jongere regelmatig positief in het nieuw komt.
 • Persoonlijke ontwikkeling van de gast. De gast komt met veel organisaties en personen in aanraking en bouwt in korte tijd een nieuw netwerk op. Hij/zij leert zich presenteren in nieuwe omgevingen en vergaart kennis over diverse aspecten van het maatschappelijk leven in de stad.


Bijdrage van de burgemeester

 • Leertraject voor beiden, leren van elkaars ervaringen
 • Zaken vanuit perspectief van jongeren bezien
 • Jeugd heeft de toekomst, medewerking verlenen aan de ontwikkeling van een jongere
 • Stimuleren van politieke interesse bij jeugd
 • Inhoud geven aan de rol van het bestuur versus verwachtingen jongerenBijdrage gast van de burgemeester

Leerdoel van het traject omschrijven

 • Wat wil de GVB in dit (half) jaar bereiken en leren?
 • Waar wil de GVB de focus leggen? Speciaal vakgebied, eigen interesse zoals veiligheid, besturen, netwerken, speechen enz.


Bijhouden van een weblog


Uitnodiging aan de burgemeester

Daarnaast wordt aan de GVB gevraagd om de burgemeester uit te nodigen voor een activiteit die met de leefwereld van de gast van de burgemeester te maken heeft. Dat kan zijn een hobby, werk, vrijwilligerswerk, school, activiteiten in de eigen wijk enz. Dit onderwerp is van belang vanwege de wisselwerking in de relatie en het doel van de burgemeester – meer weten hoe jongeren tegen maatschappelijke participatie en politiek aankijken.


Terugkoppeling van de Gast van de burgemeester naar pers, jeugd enz.

 • Regelmatig een column in de lokale media (BN/De Stem, Rucphense Bode, Radio Rucphen FM)  over de ervaringen als gast van de burgemeester (of via weblog)
 • Interviews door lokale media
 • Evaluatie na een jaar of via weblog 


Begeleiding gast van de burgemeester
De GVB wordt begeleid door een ambtelijk medewerker. Deze onderhoudt de contacten met de GVB, de school en zorgt voor de afstemming van de maandelijkse agenda, speeches, presentaties e.d.


Opstellen maandagenda voor GVB

 • Uitgaan van vaste onderdelen uit agenda burgemeester
 • Aanvullen met extra’s: bijvoorbeeld werkbezoeken
 • Rekening houden met interessegebied van GVB
 • School/studie gaat altijd voor!!


sidebar_logo
Zoek formulier