Datum: 17-12-2018

klokje

Geplaatst op 20/11/2018

nieuwsafbeelding

Voorlichting ouders groep 8

Woensdag 28 november 2018: voorlichting ouders groep 8, locatie Etten-Leur
Donderdag 29 november 2018: voorlichting ouders groep 8, locatie Rucphen

Let op: deze avond is alleen bedoeld voor ouders/verzorgers. Tijdens deze voorlichtingsavond starten we met een algemene presentatie over onze school en in het bijzonder over de brugklas. Vervolgens zijn er twee keuzerondes met de volgende onderwerpen:

Keuze A: Onderwijs op maat
Het Munnikenheide College biedt leerlingen onderwijs op maat, dat doen we op verschillende manieren:
- Gepersonaliseerd leren/maatwerk;
- Mavo plus;
- Vak op hoger niveau en opstroom;
- Flexuren.

Keuze B: Ondersteuning en interne trainingen
Het Munnikenheide College is een school met een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor leerlingen met een ondersteuningsvraag. De verschillende mogelijkheden tot extra ondersteuning worden hier toegelicht.

Keuze C: Dyslexie en dyscalculie
Onze dyslexiecoaches laten u zien wat de ondersteuning en begeleiding van leerlingen met dyslexie inhoudt. Ook worden de faciliteiten besproken, waaronder het werken met het programma Kürzweil. We informeren u ook op welke wijze we omgaan met dyscalculie.

Keuze D: Keuzemogelijkheden op het Munnikenheide College
Leerlingen oriënteren zich vanaf leerjaar 1 op hun keuzemogelijkheden op het Munnikenheide College, de vervolgopleiding en hun verdere loopbaan. Dit noemen we Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Mede dankzij de invoering van het nieuwe examenprogramma is LOB nog beter opgenomen in het reguliere onderwijsprogramma van leerjaar 1 t/m 4. LOB helpt leerlingen zich beter te leren kennen, keuzes te maken en loopbaancompetenties te ontwikkelen. Daarnaast geven we meer informatie over de verschillende profielen en keuzes die wij aanbieden.

Keuze E: iPadonderwijs
Al onze leerlingen gebruiken de iPad als hulpmiddel bij het leren. We laten u ervaren hoe het is om met de iPad te werken tijdens een les Nederlands of biologie. Ook laten wij u ervaren hoe leerlingen omgaan met de studiewijzers op de iPad in iTunesU. Hoe kunnen we de 21e-eeuwse vaardigheden inzetten om leerlingen hun talenten te laten ontwikkelen?

Keuze F: Vaardigheid krijgen in leren
In deze workshop krijgt u tips hoe u uw kind kan helpen met het leren van de lesstof. Daarnaast geven we uitleg over de voorwaarden die een leerling nodig heeft om goed te kunnen leren. Tot slot krijgt u verschillende leerstrategieën te zien.
sidebar_logo
Zoek formulier