Datum: 11-12-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

boekenBoekenpakket

Gratis boekenpakket
Alle schoolboeken en al het lesmateriaal dat door het schoolbestuur voor een specifiek leerjaar wordt voorgeschreven, zijn gratis. Dat geldt ook voor schoolboeken en lesmateriaal die nodig zijn voor het volgen van extra onderwijsaanbod. De leerlingen zijn wel aansprakelijk voor een goede omgang met de boeken. Beschadigde of vermiste boeken zullen in rekening worden gebracht. We adviseren dan ook nadrukkelijk om de boeken te kaften.

Op eigen kosten
Naast deze gratis boeken en lesmateriaal is het mogelijk om extra zaken op eigen kosten te bestellen, zoals: atlassen, woordenboeken, rekenmachines en gereedschap. Dit betekent voor onze school het volgende: alle artikelen die op de boekenlijst gemerkt worden met A en X zullen door de boekenleverancier in rekening worden gebracht.

Vragen over het boekenpakket?

Neem dan contact op met:
Iddink Voortgezet Onderwijs b.v.
Postbus 14, 6710 BA Ede
Tel. 0900 44 42 222
www.iddink.nl 

sidebar_logo
Zoek formulier