Datum: 11-12-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Lessentabel


De lessentabel bevat per leerjaar en per niveau het aantal lesuren per vak per week. Elk schooljaar wordt de lessentabel opnieuw vastgesteld. 


Met ingang van schooljaar 18-19 worden flexuren ingevoerd, waarin de docent in overleg met de ouders kan besluiten om een leerling ruimte te geven voor maatwerk.


Verplichte onderwijstijd
Alle lessen zijn van 8.30 tot uiterlijk 16.10 uur. De leerlingen zijn in die uren altijd beschikbaar in verband met mogelijke roosterwijzingen.

Op verzoek van vele ouders is besloten dat alle onderbouwleerlingen elke dag van 8.30 uur tot minimaal 13.25 uur op school aanwezig zijn. Bovendien is er binnen deze uren voor die groep geen lesuitval zonder toezicht. Er kunnen wel twee tussenuren zijn op één dag (maximaal 1 uur achter elkaar).

Lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer er lesuitval is, worden deze lesuren zoveel mogelijk op een ander moment ingehaald. Roosterwijzigingen zijn te bekijken via Magister. Alle scholen in het voortgezet onderwijs dienen aan de urennorm te voldoen. Bij het Munnikenheide College is de urennorm 3700 uren voor vier leerjaren.

Vier keer per jaar hebben we een projectweek waarin projecten en andere activiteiten worden gepland. Onze jaaragenda met daarin o.a. de vakanties en roostervrije dagen is te vinden op de schoolsite.


Maatschappelijke stage

We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot volwaardige burgers, die verantwoordelijkheid nemen voor de omringende wereld. Onze kernwaarden verantwoordelijkheid en verbinding komen tot uiting in de wijze waarop wij aandacht hebben voor burgerschapsvaardigheden. De maatschappelijke stage laat onze leerlingen ervaren dat vrijwilligerswerk behalve belangrijk, ook leuk is. Tevens creëren wij sociale integratie en verbinding binnen de school door een cohesie te creëren voor leerlingen, bijvoorbeeld door het gebruik van de praktijkpleinen. 

sidebar_logo
Zoek formulier