Datum: 23-04-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

bioLessentabel

De lessentabel bevat per leerjaar en per niveau het aantal lesuren per vak per week. Elk schooljaar wordt de lessentabel opnieuw vastgesteld.

 

Verplichte onderwijstijd

Alle lessen zijn van 8.30 tot uiterlijk 16.10 uur. De leerlingen zijn in die uren altijd beschikbaar in verband met mogelijke roosterwijzingen.

Op verzoek van vele ouders is er besloten dat alle onderbouw leerlingen elke dag van 8.15 uur tot minimaal 13.25 uur op school aanwezig zijn. Bovendien is er binnen deze uren voor die groep geen lesuitval zonder toezicht. Er kunnen wel twee tussenuren zijn op één dag (maximaal 1 uur achter elkaar).

Lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer er lesuitval is, worden deze lesuren zoveel mogelijk op een ander moment ingehaald. De roosterwijzigingen zijn te bekijken op het mededelingenscherm op school of via Magister. Alle scholen in het voortgezet onderwijs dienen aan de urennorm te voldoen. Bij het Munnikenheide College is de urennorm 3700 uren voor 4 leerjaren.

Maatschappelijke stage
Het Munnikenheide College hecht grote waarde aan de maatschappelijke stage en hopen de leerlingen te stimuleren en te enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarom is er besloten om de maatschappelijke stage uit eigen middelen te blijven aanbieden.

 

sidebar_logo
Zoek formulier
Luister met BrowseAloud