Datum: 11-12-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

 

Het Munnikenheide College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Algemeen directeur, mevrouw Reuvers, heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de directeur.

De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 5955500
omo@omo.nl

 

Ledenraad

De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

sidebar_logo
Zoek formulier