Datum: 20-04-2018

Bezig met laden...
print dit pagina
Reglementen OMO

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector/algemeen directeur. Is te downloaden op www.omo.nl.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs
Regelt de relatie tussen de rector/algemeen directeur en de raad van advies. Is te downloaden op www.omo.nl.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Is te downloaden op www.omo.nl.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Hierin staat weergegeven op welke wijze binnen de kaders van de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ de persoonsgegevens worden verwerkt. Is te downloaden op www.omo.nl.

Convenant sponsoring Ons Middelbaar Onderwijs

Het convenant 'Scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs en sponsoring' bevat gedragsregels die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid. Dit convenant is te downloaden op www.omo.nlBen je op zoek naar de reglementen van het Munnikenheide College, klik hier.
sidebar_logo
Zoek formulier
Luister met BrowseAloud