Datum: 11-12-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) 

 

Er wordt vanaf de onderbouw uitgebreid aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Praktische sectororiëntatie is voor alle leerwegen in het tweede jaar als verplicht onderdeel opgenomen. Met ons LOB-aanbod helpen we leerlingen om zicht te krijgen op hun eigen vaardigheden en keuzes te maken. Deze keuzes zijn niet voor de rest van hun leven, maar voor de komende jaren. Voor leerlingen is het belangrijk om te kunnen ervaren wat bij hen past. Ons aanbod is daarom ervaringsgericht. We maken contact met het omringende bedrijfsleven. Tevens is ons LOB-beleid erop gericht om de overstap naar het MBO goed te laten verlopen en kunnen leerlingen (ook na het behalen van hun vmbo-diploma) extra ondersteuning krijgen bij de overstap door onze transfercoaches. Het LOB-beleid zal de komende jaren worden gecontinueerd en steeds verder worden uitgebouwd.


De lesmethode “Qompas” ondersteunt de leerlingen bij het oriënteren en het maken van de juiste keuzes. Leerlingen gaan hier 4 jaar mee aan de slag. Alle stappen worden verzameld in een digitaal portfolio, hetgeen de leerling kan gebruiken bij de overstap naar het MBO. Naast deze methode bieden wij de leerling veel ervaringsmomenten aan, waardoor een leerling echt kan ervaren wat zijn/haar keuze in de praktijk betekent. Op het Munnikenheide College zijn keuzebegeleiders aanwezig om de leerlingen te begeleiden en te voorzien van de juiste informatie.


Uiteindelijk doel is om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Wie ben ik, wat kan ik? (kwaliteiten)
 • Wat wil ik, wat drijft mij? (motieven)
 • Welk soort werk past bij mij?
 • Wat wil ik worden?
 • Wie kan mij daarbij helpen?

 


 

Leerjaar 1

 • LOB-lessen
 • Meeloopdag, waarbij de leerlingen 1 dag gaan ervaren wat “werken” betekent en kennis maken met het bedrijfsleven
 • Beroepeninteressetest

 

Leerjaar 2

 • LOB-lessen
 • Praktische Sector Oriëntatie (PSO) lessen. Tijdens deze praktijkgerichte lessen komen de beroepsgerichte profielvakken die op onze school worden aangeboden aan de orde. Aan het eind van het 2e jaar maken ze een keuze voor het beroepsgerichte profielvak in de bovenbouw. Ouders worden nadrukkelijk bij het gehele proces betrokken. Het is immers belangrijk dat de leerling de juiste keuze maakt!
 • Tweede beroepeninteressetest
 • Beroepenavond: op deze avond komen een 40-talberoepsbeoefenaars naar onze school om te praten over hun beroep en vragen van de leerlingen (en hun ouders) te beantwoorden.

 

Leerjaar 3 en 4

 • In het 3e en 4e leerjaar worden de vervolgmogelijkheden na het Munnikenheide College bekeken. Dit zijn er veel; door allerlei informatie over het MBO via doe-dagen, stages en excursies zijn de leerlingen goed in staat om een juiste keuze te maken.
 • Er wordt een MBO-avond met beroepenmarkt georganiseerd en ze kunnen open dagen bezoeken.
sidebar_logo
Zoek formulier