Datum: 11-12-2018

Bezig met laden...
print dit pagina
Ondersteuning
r

Wij geven leerlingen kansen en dagen hen uit het beste uit zichzelf te halen. In onze ondersteuning richten wij ons op de drie pijlers van Biesta (2012): kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie. Daarnaast zijn wij ons bewust van de taak om leerlingen voor te bereiden op hun participatie in de sterk veranderende wereld. We zien veiligheid en het gevoel van veiligheid creëren als een belangrijk aandachtspunt voor het onderwijs. De mentor/coach is en blijft de spil in de begeleiding van leerlingen en deze wordt ondersteund door collega’s die vanuit diverse invalshoeken specialistische kennis op een deelgebied hebben verzameld bijvoorbeeld een dyslexiecoach, LOB coach etc.

Wij hanteren de slogan: “Iedereen mag er zijn”. Het volledige aanbod van onze extra ondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.


Regionaal samenwerkingsverband
In samenwerking met alle participanten in het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. (RSV Breda e.o.) realiseren we een onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de regio. Daarbij streven we naar thuis-nabij onderwijs en bieden we kansen aan leerlingen. Voorbeelden daarvan zijn ons leerwerktraject en de samenwerking met het Brederocollege. De komende jaren blijven we samenwerken met het RSV Breda e.o. De invloed van de invoering van het passend onderwijs wordt merkbaar in de school, we krijgen meer leerlingen met een specifieke hulpvraag binnen. De komende jaren gaan we de effecten hiervan beoordelen. En zullen we ons als school blijven ontwikkelen om deze leerlingen op een zo passend mogelijke manier te kunnen begeleiden. De ondersteuning die wij leerlingen nu bieden, kunnen we voortzetten mits de bekostiging lwoo ongewijzigd blijft.

Meer info:

 sidebar_logo
Zoek formulier