Datum: 11-12-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Onderbouw

De overstap van de vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Dit proberen we zo soepel mogelijk te laten verlopen. De onderbouw duurt twee jaar.

In de onderbouw wordt wisselend gewerkt op de leerpleinen en in de lokalen. Leerlingen leren afwisselend zelfstandig, in groepen of krijgen instructie. We werken in diverse vormen van gepersonaliseerd leren en maatwerk (zoals in het Leerlab). Hoewel de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen en lichamelijke opvoeding natuurlijk aangeboden worden, is er steeds meer ruimte voor vakoverstijgende projecten.


Verschillende vakken

Je krijgt in de onderbouw veel verschillende vakken:
Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, Mens & Maatschappij, Natuur-/scheikunde, Rekenen, Techniek, Drama, Lichamelijke Opvoeding, Beeldende Vorming, Mentorles, Steunles (alleen leerjaar 1), Muziek (alleen leerjaar 1), Economie (alleen leerjaar 2) en Duits (alleen leerjaar 2).

In beide leerjaren is er ook veel aandacht voor LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding). Een onderdeel hiervan is de PSO-les in leerjaar 2. Tijdens deze les ga je praktisch ervaren wat de beroepsgerichte profielvakken inhouden, zodat je aan het eind van leerjaar 2 een goede keuze kunt maken.


Keuze bovenbouw
Aan het eind van het tweede leerjaar wordt er, op basis van een advies, definitief voor één van de leerwegen (basis, kader of mavo) gekozen, maar ook voor een beroepsgericht profielvak.

sidebar_logo
Zoek formulier