Datum: 11-12-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Missie

 

Het Munnikenheide College is een school waarin leerlingen uitgedaagd worden samen te leven en te leren, met al hun talenten en hun onderlinge verschillen. We leveren als school een bijdrage aan de brede vorming van het individu op het gebied van kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie. Met ons aanbod geven we hen een goede startpositie voor hun verdere leven. We werken vanuit de kernwaarden verbondenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen:

Verbondenheid met elkaar als schoolgemeenschap en de (omringende) samenleving
Verantwoordelijkheid   voor zichzelf en anderen, voor de school en voor de omgeving, voor de omringende samenleving en voor al wat kwetsbaar is en in welke vorm dan ook bescherming en ondersteuning nodig heeft.
Vertrouwen in eigen mogelijkheden en mogelijkheden van anderen, de school en de toekomst


Visie


Goed onderwijs biedt kansen, is inspirerend en uitdagend en bereidt onze leerlingen voor op hun toekomst. Als school kiezen we voor een evenwicht in onze speerpunten van beleid: innovatie en ondersteuning. Innovatie als voertuig om de school verder te ontwikkelen en aantrekkelijk te houden. Ondersteuning om voor alle leerlingen maatwerk te realiseren. Dit evenwicht resulteert in onderwijs dat voldoet aan het volgende beeld:
- klik hier voor 'de spin' van het Munnikenheide College

sidebar_logo
Zoek formulier