Datum: 22-10-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Schoolregels 

Om de dagelijkse gang van zaken goed te laten verlopen in de school is het belangrijk dat er regels zijn die door iedereen worden nageleefd. Het Munnikenheide College staat voor “iedereen mag er zijn”. Dit betekent dat we ernaar streven dat iedereen binnen en buiten het schoolgebouw zich prettig en veilig voelt. Het allerbelangrijkste is:

• Respecteer elkaar: niet pesten of ruzie maken, van elkaars spullen afblijven, niet discrimineren, houd je aan de afspraken en wees beleefd.
• Respecteer jezelf: geen grof taalgebruik, geen gebruik van drugs, wapens of alcohol, op tijd komen en niet spijbelen.
• Respecteer de omgeving: geen rommel maken in en om het gebouw en niets kapot maken.


1. Ziekmelding en verlofaanvraag
Wanneer een leerling ziek is of door andere onverwachte omstandigheden op dezelfde dag afwezig is, melden zijn/haar ouders dit telefonisch vóór aanvang van de lessen aan de school. Als een leerling op school ziek wordt, meldt de leerling dit bij de locatieadministratie. Pas na contact met de ouders van de leerling en toestemming van de ouders mag de leerling naar huis. Een verlofaanvraag kunnen ouders minstens een dag van tevoren schriftelijk doorgeven via het paspoort of per telefoon. De leerling gaat naar de locatieadministratie in de kleine pauzes van 10.10 uur, 11.00 uur of 14.15 uur om dit door te geven.


2. Te laat komen

Indien een leerling te laat is, meldt deze leerling zich bij de administratie. Wanneer de leerling zonder geldige reden te laat komt, is de afspraak dat de leerling extra tijd moet terugkomen bij het leerling coördinatiepunt. 


3. Uit de les gestuurd

Als een leerling uit de les wordt gestuurd, ongeacht de reden, meldt de leerling zich bij het leerling coördinatiepunt.


4. Toezichtuur

Als lessen uitvallen is op het rooster zien wat de gevolgen zijn. Indien er een toezichtuur (TZ) is dan staat in je rooster in welk lokaal de leerling wordt verwacht. De leerlingen zorgen ervoor dat ze altijd huiswerk en boeken bij zich hebben, zodat ze ook bezig kunnen zijn met iets nuttigs.


5. Schoolpas en paspoort

Leerlingen zijn verplicht om altijd hun schoolpas en paspoort mee naar school te nemen. Een vervangende schoolpas of paspoort door verlies, schade of op eigen verzoek kost € 5,- (per item).


6. Roosterwijzigingen

De roosterwijzigingen zijn te vinden in Magister. Houd de wijzingen goed in de gaten! Indien een docent niet aanwezig kan zijn het eerste lesuur, krijg je een melding in Magister. Check daarom ’s ochtends altijd je rooster.


7. Verblijf in de aula

Alle leerlingen blijven in de middagpauze en tijdens tussenuren op school. Tijdens het verblijf in de aula gelden daar de aularegels die ophangen.

• Voor verdere informatie zie: aularegels


8. Aansprakelijkheid
Indien een leerling schade aanbrengt aan eigendommen van de school wordt de leerling hiervoor aansprakelijk gesteld. Bij vermissing, diefstal of opzettelijke beschadiging van eigendommen van de school wordt aangifte gedaan bij de politie. Ouders/verzorgers wordt aangeraden hetzelfde te doen bij vermissing, diefstal of opzettelijke beschadiging van spullen van hun kind. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging aan fietsen, bromfietsen, kleding, tassen en/of voor in tassen en/of kledingstukken achtergelaten geld of voorwerpen.


9. Rookvrije school

Het Munnikenheide College is een rookvrije school. Dit betekent dat roken op onze school niet toegestaan is in het schoolgebouw, op het schoolplein en voor de ingang van de school.


10. Kluisjes

Elke leerling heeft de beschikking over een kluisje. De leerlingen moeten ervoor zorgen dan hun kluisje netjes blijft. Ook dienen ze ervoor te zorgen dat voor de zomervakantie het kluisje leeg is. De schoolleiding mag ieder kluisje openen en controleren.


11. Lift

Een leerling mag gebruik maken van de lift als hij hiervoor een liftpasje/sleutel heeft. De pas/sleutel wordt na toestemming van de mentor verstrekt door de conciërge.


12. Mobiele telefoons en mp3-spelers

Het gebruik van mobiele telefoons (alleen met oordopjes) is toegestaan buiten de leslokalen. In de les beslist de docent of gebruik van mobiele telefoon is toegestaan. 


13. Media gebruik

Iedere leerling is persoonlijk verantwoordelijk voor het eigen mediagebruik binnen schoolverband en is aansprakelijk voor elk misbruik of illegaal gebruik ervan. 

Klik hier voor het reglement mediagebruik 2017-2018

sidebar_logo
Zoek formulier