Datum: 24-04-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Schoolregels 

Om de dagelijkse gang van zaken goed te laten verlopen in de school is het belangrijk dat er regels zijn die door iedereen worden nageleefd. Het Munnikenheide College staat voor “iedereen mag er zijn”. Dit betekent dat we ernaar streven dat iedereen binnen en buiten het schoolgebouw zich prettig en veilig voelt. Het allerbelangrijkste is:

• Respecteer elkaar: niet pesten of ruzie maken, van elkaars spullen afblijven, niet discrimineren, houd je aan de afspraken en wees beleefd.
• Respecteer jezelf: geen grof taalgebruik, geen gebruik van drugs, wapens of alcohol, op tijd komen en niet spijbelen.
• Respecteer de omgeving: geen rommel maken in en om het gebouw en niets kapot maken.


1. Ziekmelding en verlofaanvraag
Wanneer je ziek bent of door andere onverwachte omstandigheden op dezelfde dag afwezig bent, melden je ouders dit telefonisch vóór aanvang van je lessen aan de school. Als je op school ziek wordt, meld je je bij het leerling coördinatiepunt. Pas na contact met en toestemming van je ouders mag je naar huis. Verlofaanvraag kunnen je ouders minstens een dag van tevoren schriftelijk doorgeven via het paspoort. Je gaat naar de locatieadministratie in de kleine pauzes van 10.10 en 14.15 uur om dit door te geven.


2. Te laat komen

Ben je te laat, dan meld je je bij de administratie. Wanneer je zonder geldige reden te laat komt, is de afspraak dat je je de volgende dag ‘s middags meldt bij het leerling coördinatiepunt.


3. Uit de les gestuurd

Als je uit de les wordt gestuurd, ongeacht de reden, meld je je bij de administratie en word je doorgestuurd naar het leerling coördinatiepunt.


4. Toezicht uur

Als lessen uitvallen kun je op het rooster zien wat de gevolgen zijn. Heb je een toezicht uur (TZ) dan staat in je rooster in welk lokaal je wordt verwacht. Zorg ervoor dat je altijd huiswerk en boeken bij je hebt, zodat je ook bezig kunt zijn met iets nuttigs.


5. Schoolpas en paspoort

Neem altijd je schoolpas en paspoort mee naar school. Een vervangende schoolpas of paspoort door verlies, schade of op eigen verzoek kost € 5,- (per item).


6. Roosterwijzigingen

De roosterwijzigingen kun je vinden in Magister. Houd de wijzingen goed in de gaten!


7. Verblijf in de aula

Alle leerlingen blijven in de middagpauze en tijdens tussenuren op school. Tijdens het verblijf in de aula gelden daar de aularegels die ophangen.

• Voor verdere informatie zie: aularegels


8. Aansprakelijkheid
Indien een leerling schade aanbrengt aan eigendommen van de school wordt de leerling hiervoor aansprakelijk gesteld. Bij vermissing, diefstal of opzettelijke beschadiging van eigendommen van de school wordt aangifte gedaan bij de politie. Ouders/verzorgers wordt aangeraden hetzelfde te doen bij vermissing, diefstal of opzettelijke beschadiging van spullen van uw kind. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging aan fietsen, bromfietsen, kleding, tassen en/of voor in tassen en/of kledingstukken achtergelaten geld of voorwerpen.


9. Rookvrije school

Het Munnikenheide College is een rookvrije school. Dit betekent dat roken op onze school niet toegestaan is in het schoolgebouw, op het schoolplein en voor de ingang van de school.


10. Kluisjes

Elke leerling heeft de beschikking over een kluisje, mits de huur is betaald via de jaarfactuur. Zorg dat je kluisje netjes blijft. Voor de zomervakantie dien je ervoor te zorgen dat je kluisje leeg is. De schoolleiding mag je kluisje openen en controleren.


11. Lift

Een Leerling mag gebruik maken van de lift als hij hiervoor een liftpasje/sleutel heeft. De pas/sleutel wordt na toestemming van de mentor verstrekt door de conciërge.


12. Mobiele telefoons en mp3-spelers

Het gebruik van mobiele telefoons en mp3-spelers (alleen met oordopjes) is toegestaan buiten de leslokalen. In de les beslist de docent of gebruik van mobiele telefoon en/of mp3speler is toegestaan. 


Wanneer een leerling zijn mobiele telefoon en/of mp3-speler gebruikt op plaatsen waar dit niet is toegestaan, wordt deze voor die dag ingenomen. Daarnaast komt de leerling 2 uur terug.


13. Media gebruik

Iedere leerling is persoonlijk verantwoordelijk voor het eigen mediagebruik binnen schoolverband en is aansprakelijk voor elk misbruik of illegaal gebruik ervan. 

Klik hier voor het reglement mediagebruik 2017-2018

sidebar_logo
Zoek formulier
Luister met BrowseAloud