Datum: 11-12-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Nieuw verzuimbeleid in VO Etten-Leur en Zundert 

cjg

Het VO in Etten-Leur en Zundert heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding. Daarom hebben zij het ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL (spreek uit ‘Mazzel’) in het schoolreglement opgenomen. M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling. Door het structureel aandacht besteden aan de ziek gemelde leerling door de school zelf en het zo nodig of gewenst consulteren van de jeugdarts, kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden.


Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL werken drie partijen nauw samen:

  • Het Munnikenheide College, Het Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur en het Mencia Sandrode;
  • Een jeugdarts van de GGD West-Brabant;
  • De leerplichtambtenaar van de gemeente;
  • De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Zorg Advies Team van onze school.


De werkwijze
In het geval van ziekte vragen ouders aan school vrijstelling voor het volgen van het lesprogramma, voor hun zoon/dochter. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim gaat de school in gesprek met ouders en laat de school zich zo nodig adviseren door de jeugdarts van de GGD West-Brabant. We vinden het belangrijk dat de leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen.

Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek op school:

  • Elke 4e ziekmelding in 3 maanden tijd;
  • Elke 7e aaneengesloten ziektedag (schooldagen);
  • Zorgen vanuit school over het ziekteverzuim van de leerling.


De ouders en de leerling, waarvan het ziekteverzuim aan een van deze criteria voldoet, worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Zij ontvangen hiervoor een brief of worden hiertoe telefonisch uitgenodigd, waaraan toegevoegd een overzicht uit het aanwezigheidsregistratiesysteem van de leerling. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts van de GGD.


Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en zoekt samen met ouders en leerling naar gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma. Tevens biedt de jeugdarts handvatten aan ouders, leerling en school voor het optimaliseren van deze deelname. Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug aan de school.


Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden op ongeoorloofd schoolverzuim. Dit vanuit zijn verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven.


Zelf een M@ZL-consult aanvragen?
Wanneer u vragen of zorgen heeft over het ziekteverzuim van uw kind, neemt u dan gerust contact met de GGD op. Op werkdagen kunt u een afspraak maken voor een M@ZL-consult bij een van onze jeugdartsen via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486 (lokaal tarief).

sidebar_logo
Zoek formulier