Nieuws

12 januari 2021

Corona update 13-01

Update 13 januari

Zojuist is een brief uitgestuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 3 en 4.
- klik hier voor de brief

Update 12 januari

Zojuist is bij de persconferentie bekend geworden dat de leerlingen opnieuw anderhalf meter afstand moeten houden tot elkaar.

Dat heeft grote gevolgen voor het onderwijs wat wij op dit moment op school aanbieden aan klas 3 (bij de beroepsgerichte praktijkvakken) en klas 4 (alle vakken). Om de 1,5 meter afstand opnieuw te kunnen waarborgen moeten wij de school (onder andere lokalen/gangen) daarop inrichten. Verder zullen we moeten nadenken over zaken als de grootte van de klassen.  

Dit heeft tijd nodig en kunnen wij voor morgenochtend niet meer regelen. We hebben daarom voor morgen (woensdag 13 januari) het volgende besloten:

  • Alle AVO lessen worden op deze dag online gegeven.
  • Alle beroepsgerichte lessen en LO lessen vervallen op deze dag. 

Dit betekent dat de bovenbouwleerlingen morgen (13-01) dus niet naar school hoeven te komen.

Morgen (13-01) geven wij meer informatie over de afspraken en aanpassingen die nodig zijn en gemaakt worden.

Op dit moment kunnen wij al wel aangeven dat het inhalen en de herkansingen van de schoolonderzoeken op donderdag door zullen gaan. Daar kunnen wij de 1,5 meter afstand waarborgen. 

Update 17 december

Vandaag is een brief verstuurd naar alle leerlingen en ouders van leerjaar 3 over de beroepsgerichte lessen.
- klik hier voor de brief

Update 16 december

Vandaag is een brief verstuurd naar alle leerlingen en ouders van leerjaar 4 over de mogelijkheden van fysiek onderwijs.
- klik hier voor de brief

Update 15 december

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Middels deze brief willen we u zo goed mogelijk op de hoogte brengen over ons schoolprogramma tijdens deze nieuwe lockdown. Naast informatie over de komende dagen, willen we ook onze verwachtingen delen die wij hebben van de leerlingen, u als ouder en van onze medewerkers voor de komende periode.

Het programma tot de kerstvakantie
Woensdag 16 december
De leerlingen volgen online hun lessen volgens het rooster. Alleen de LO (gym) lessen komen te vervallen. 

Donderdag 17 december
De leerlingen volgen geen lessen; ze zijn lesvrij. Dit geldt niet voor mavo 4. Deze leerlingen werken online aan hun profielwerkstuk. In het rooster in Magister vinden zij de link naar de online bijeenkomst.

De leerlingen kunnen volgens onderstaand rooster op de locatie hun spullen ophalen die zij wellicht vandaag vergeten zijn:
09:00 - 09:30 uur: leerjaar 1
10:00 - 10:30 uur: leerjaar 2
11:00 - 11:30 uur: leerjaar 3
12:00 - 12:30 uur: leerjaar 4

Zij melden zich bij aankomst eerst bij de receptie. 

De docenten van het Munnikenheide College bereiden vandaag het online lesprogramma voor na de kerstvakantie voor. 

Vrijdag 18 december
We vinden het belangrijk om zo goed mogelijk met elkaar 2020 af te sluiten. De leerlingen hebben daarom met hun mentorklas een online kerstontbijt. De onderbouwleerlingen doen dit om 8:30 uur met hun klas, de bovenbouwleerlingen om 9:00 uur. De link voor deze activiteit is voor vrijdagochtend te vinden in Magister.

Het programma na de kerstvakantie
De leerlingen krijgen volgens het rooster in Magister online les. Alle lessen gaan online door, behalve de LO-lessen. Direct na de kerstvakantie bepalen we samen met de docenten van de beroepsgerichte vakken of en hoe er fysieke lessen op school kunnen worden geven aan de examenleerlingen. Communicatie hierover volgt na de kerstvakantie. 

De online lessen
De docent zorgt voor de link van de online les in Magister. De leerlingen zijn verplicht online aanwezig te zijn op de ingeroosterde les. Wanneer leerlingen te laat of niet aanwezig zijn zonder reden geldt dit als ongeoorloofd verzuim. Bij ziekte kunt u uw zoon/dochter op gebruikelijke wijze, telefonisch via de locatieadministratie, ziek- en betermelden. We verwachten dat de leerlingen hun camera aanzetten tijdens de les. De online lessen duren 50 minuten. De les wordt in gezamenlijkheid opgestart en afgesloten. Omwille van de privacy is het verboden om opnames (foto’s en/of video’s) te maken van de online lessen. We hopen dat ouders de leerlingen de gelegenheid geven om alleen en op een rustige plek thuis hun lessen te laten volgen. U vindt de afspraken die gelden voor de online lessen hier

Bovengenoemde informatie is vandaag door de mentoren en vakdocenten tijdens de lessen besproken en toegelicht.

Uitzonderingen
Het landelijke besluit tot schoolsluiting kent een paar uitzonderingen. Zoals eerder genoemd gaan we direct na de kerstvakantie in overleg met de beroepsgerichte vakdocenten wat we aan fysieke lessen kunnen aanbieden. Ditzelfde geldt voor de lessen van leerlingen uit de examenklassen. Tot nader bericht volgen alle leerlingen de lessen online. 

Ondersteuning
Sommige leerlingen hebben afspraken in hun agenda staan met onderwijsassistenten. Deze afspraken worden digitaal voortgezet. De leerlingen ontvangen hiervan een persoonlijk bericht van de betreffende onderwijsassistent. 

Contact
Het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en u als ouder is de mentor. Deze is tijdens reguliere werktijden te bereiken per mail of via Magister. Dit geldt ook wanneer u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt. 

Update 14 december

Zojuist heeft premier Rutte bekend gemaakt dat Nederland in een nieuwe lockdown gaat. Ook de scholen gaan dicht. Dat betekent dat het Munnikenheide College vanaf woensdag 16 december de deuren moet sluiten. Dit zal in ieder geval duren tot maandag 18 januari 2021. 

Tijdens deze periode zal net als in het voorjaar opnieuw thuisonderwijs georganiseerd worden. Dit vraagt van de leerlingen, en ook van school, een grote inspanning. We snappen het besluit van het kabinet, maar vinden het erg jammer om op deze manier 2020 met elkaar af te sluiten.   

We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen leven. U ontvangt morgen een uitgebreide brief met onder meer een concreet programma over de invulling van de laatste dagen tot de kerstvakantie.

Het is nu in ieder geval duidelijk dat morgen, dinsdag 15 december, voorlopig de laatste dag is dat alle leerlingen ‘gewoon’ les hebben op school. We verwachten morgen alle leerlingen op school volgens hun rooster. Wij willen hen vragen om aan het eind van de lesdag de spullen mee te nemen uit het kluisje die zij nodig hebben voor het thuisonderwijs (bijvoorbeeld hun boeken, oplader, Ipad of Chromebook).

We houden de leerlingen en u zo goed mogelijk op de hoogte de komende periode. Voor nu wensen we u en de leerlingen veel succes in deze onrustige tijden en hopen dat iedereen gezond blijft.
Terug naar het overzicht
Deel dit bericht
Media
  • Corona