Nieuws

25 september 2020

Corona vragenboom: Mag mijn zoon/dochter wel of niet naar school?

Helaas komt het nog altijd voor dat iemand die later besmet blijkt te zijn, heeft gewerkt of naar school is geweest met klachten. Het is zeer belangrijk dat iedereen met klachten thuis blijft en zich laat testen. 

'Mag mijn zoon/dochter wel of niet naar school bij verkoudheidsklachten?'. In onderstaande vragenboom vindt u makkelijk terug of uw zoon/dochter wel of niet naar school mag komen. 

 Is uw zoon/dochter thuis vanwege coronaklachten, maar wel in staat om thuis online les te volgen? Dan zijn er twee scenario's:

 

 

  1. Daar waar mogelijk verzorgt de docent de les voor de leerling die thuis zit online. Dit is helaas niet bij elke les mogelijk. De leerling gaat in Magister naar het vak van dat lesuur, klikt op het huiswerk en hier staat een link om online deel te nemen aan de les. De leerling dient zichzelf in te bellen, de docent zorgt voor de link. Als er door de docent geen link is klaargezet voor de leerling om deel te nemen, volgt scenario 2.
  2. 2Wanneer er geen link is en de les niet geschikt is om door de leerlingen vanuit thuis te volgen dan verwachten we dat deze leerling in het betreffende lesuur wel met het schoolwerk bezig is. De leerling werkt aan de lesstof en het huiswerk dat bij de betreffende les opgenomen is in Magister. De leerling levert het werk digitaal in zodat de docent hierop feedback kan geven. De leerling kan digitaal (via Teams) vragen stellen aan de docent. Deze vragen worden binnen 24 uur beantwoord door de docent.

Scenario 1 is niet altijd mogelijk. De interactie tussen de klas en de docent verloopt anders in een fysieke dan in een online les. De docent is hierdoor niet altijd in de gelegenheid om beide te doen. Wij rekenen op uw begrip in deze. Automatisch start dan scenario 2.

 

De mentor neemt minimaal 1 keer per week contact op met de leerling om te monitoren hoe het gaat met de leerlingen en het leer- en maakwerk. Mocht contact met de mentor eerder nodig zijn, dan vragen wij u als ouder om zelf contact met de mentor op te nemen.

 

Wanneer de docent in quarantaine en/of thuiszit met corona gerelateerde klachten gaan de lessen zoveel mogelijk door. De docent geeft de les in de vorm van een online les. De leerlingen gaan naar het lokaal dat in hun rooster staat en volgen daar onder begeleiding de les. Er is een beperkt aantal docenten beschikbaar als toezichthouder, wanneer er geen toezichthouder beschikbaar is, valt het lesuur uit.

Terug naar het overzicht
Deel dit bericht
Media
  • FClogo_beeldmerk Groot-01