Chromebook in de klas

Vanaf schooljaar 2020-2021 werken alle eerstejaars leerlingen met een Chromebook. Deze wordt gebruikt als hulpmiddel tijdens de lessen, naast de reguliere lesboeken. Zo kunnen we het leren aantrekkelijk maken voor onze leerlingen. Daarnaast bieden we hierdoor maatwerk, omdat leerlingen verschillende leerroutes kunnen volgen.

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook ziet eruit als een laptop, maar is lichter en beter beveiligd. De computer gebruikt Chrome OS als besturingssysteem en de Chrome browser als interface. 

Waarom een Chromebook?

Met een Chromebook als hulpmiddel kunnen we leerlingen onderwijs op maat aanbieden. Zo kunnen leerlingen op hun eigen tempo en niveau de lesstof volgen. Daarnaast verhoogt een Chromebook de motivatie van leerlingen, omdat het interactief ingezet kan worden. Hierdoor zijn leerlingen meer betrokken bij de lesstof. Tevens hebben docenten de mogelijkheid om de Chromebooks te beheren. Zo kunnen docenten lesmateriaal 'pushen' naar alle Chromebooks in de klas, advertenties blokkeren en met de schermen meekijken.

Tot slot is werken met een Chromebook toekomstgericht, omdat er gewerkt wordt met een Office pakket. Hierdoor leren de leerlingen om goed te werken met programma's als Word en PowerPoint.

Is de aanschaf van een Chromebook verplicht?

De Chromebook vormt een integraal onderdeel van ons lesaanbod op school en is noodzakelijk voor het volgen van de lessen. Mocht u om welke reden dan ook niet over willen gaan tot aanschaf van een Chromebook, dan hebben wij de mogelijkheid om op school een Chromebook te lenen. Deze mag echter niet mee naar huis genomen worden. De leerling kan tijdens de lesuren de Chromebook op school gebruiken en kan ook na de lessen in het schoolgebouw het huiswerk op de Chromebook afronden. Voor het verlaten van de school moet de Chromebook weer ingeleverd worden.

Wat zijn de kosten?

Het is verplicht om de Chromebook aan te schaffen via de school. Natuurlijk zijn de leerling/ouder(s) en verzorger(s) eigenaar van de Chromebook. Het gaat om het Type Dell 3100 van 11,6 inch. Het is mogelijk om de Chromebook te kopen of te huren. 

Kopen

De kosten zijn 375 euro voor een Chromebook. Daarin is een Easy4U abonnement inbegrepen van vier jaar. Dat houdt in: service op school, schade/diefstal verzekering (eigen risico/maximaal 3 schades) en vervangend apparaat tijdens reparatie. 

Huren

De kosten om een Chromebook te huren zijn 7,95 euro per maand (48 maanden x 7,95 euro = 381,60 euro). Daarbij komt een borg van 32 euro. Bij tussentijdse opzegging van de huur, kost dit de borg. De huur wordt afgeschreven via automatische incasso. Ook bij de optie huren is een Easy4U abonnement inbegrepen van vier jaar.