Schoolgids

Zoek
18 juni 2021

6.4 Meedoenregeling

Indien er belemmeringen zijn voor een kind om deel te nemen aan schoolreizen, excursies of het aanschaffen van materialen kan het gezin een aanvraag doen voor de meedoenregeling. Dit kan bij de gemeente voor bijzondere bijstand- of ondersteuningsregelingen of bij Stichting Leergeld. Per gemeente is dit verschillend geregeld. U dient zelf contact op te nemen met uw gemeente of Stichting Leergeld.

Voor extra ondersteuning of informatie kan contact opgenomen worden met de financiële administratie van het Munnikenheide College.

Gemeente Etten-Leur en gemeente Halderberge

Webshop
Inwoners van de gemeente Etten-Leur en Halderberge kunnen deelnemen aan de meedoenregeling. Via de webshop voorziet deze regeling in kosten ten behoeve van maatschappelijke participatie. Wanneer u nog niet deelneemt aan deze regeling, dan is deze wellicht aantrekkelijk voor u. 

Schoolfonds
Als inwoner van de gemeente Etten-Leur kunt u naast de webshop, mogelijk ook deelnemen aan de regeling Schoolfonds. Onder de kop ‘Andere regelingen’ verschijnt een overzicht van gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen. Links staat hier ook een link naar ‘Schoolfonds Etten-Leur’. Op de pagina die u dan laadt verschijnt een korte toelichting en de mogelijkheid om door te klikken naar een aanvraag. 

Gemeente Rucphen

Inwoners van de gemeente Rucphen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Gemeente Zundert

Inwoners van de gemeente Zundert kunnen evenals in Rucphen een beroep doen op Stichting Leergeld. Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Gemeente Roosendaal

Ook in Roosendaal kunnen ouders zich wenden tot Stichting Leergeld wanneer om financiële redenen kinderen niet mee kunnen doen aan normale schoolse activiteiten. 
Terug naar het overzicht

Gerelateerde artikelen