Ondersteuning

Het Munnikenheide College heeft veel aandacht voor een goed leer- en werkklimaat. Ons doel hierbij is dat al onze leerlingen met een diploma van school gaan. Basisondersteuning, zoals onder andere de lessen rondom studievaardigheden, is opgenomen in ons onderwijs. Daarnaast kijken we op individueel niveau of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. De mentor is hierin de spil tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school(begeleiding).

Ondersteuning binnen de klas

 • Onderwijsondersteuners in de klas
 • Flexuren waarin leerlingen de mogelijkheid krijgen voor extra uitleg
 • Studievaardigheden in het eerste leerjaar
 • Dyslexie/Dyscalculie faciliteiten
 • Leerwegondersteuning (LWOO) 

Ondersteuning buiten de klas

Wij bieden onze leerlingen indien nodig ook ondersteuning op het gebied van leren of sociale vaardigheden. 

 • Tutorleren – leerlingen van de bovenbouw helpen leerlingen in de onderbouw met hun lesstof
 • Ambulante begeleiders – helpen leerlingen d.m.v. gesprekken en handelingsadviezen hun weg binnen de school te vinden
 • Anti-pestcoördinator
 • Sociaal emotionele trainingen zoals onder andere Rots en water, sova, faalangst
 • Leerling Coördinatie Punt (LCP)
 • Mediacoaches
 • Vertrouwenspersoon
 • Schoolpsycholoog
 • Samenwerking met GGD