Waar zijn we trots op?

We zijn op zoveel zaken trots. Maar bovenal trots op onze leerlingen. Dat ze bij ons een goede basis leggen voor een vervolgopleiding en hun verdere loopbaan. Waar zijn we nog meer trots op?

Goede sfeer

Er is een goede sfeer tussen leerlingen en medewerkers. Mede dankzij die goede sfeer kunnen wij eerlijk en open communiceren tussen onze leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de school. 

Onderwijs op maat

Maatwerk is voor onze medewerkers vanzelfsprekend. Stijgt de leerling boven een bepaald vak uit? Dan kan die leerling een vak op hoger niveau volgen. Ook mavoleerlingen die extra uitdaging zoeken, kunnen middels zelfstudie een extra vak volgen. Zo hebben we nog tal van voorbeelden waarbij leerlingen een onderwijsprogramma op maat volgen.

Mavo plus: voor denkers en doeners!

Ook zijn we trots op ‘onze’ Mavo plus. Hierin onderscheiden wij ons van andere scholen. Iedere mavoleerling krijgt bij ons namelijk een extra beroepsgericht vak aangeboden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een keuze maken uit:
  • hoe ze een meubelstuk ontwerpen en maken;
  • hoe ze een webshop maken voor een eigen bedrijf;
  • ervaring op doen over hoe het is om te werken in een hotel;
  • en nog veel meer andere mogelijkheden.
Met Mavo plus leren mavoleerlingen net even wat extra, waardoor hun kennis en ervaring nog beter aansluit op hun vervolgopleiding.

Begeleiding en ondersteuning

Iedere leerling bij ons op school wordt op individuele wijze begeleid naar hun diploma. Elke leerling wordt daarbij gezien en gekend. Als het nodig is kijken we per individu zorgvuldig naar de zorgvraag. Daarnaast vinden wij Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) erg belangrijk. Elk leerjaar worden verschillende LOB-activiteiten georganiseerd. Leerlingen kunnen zich daardoor goed oriënteren op hun keuzes, vervolgopleiding en verdere loopbaan. 

'We zitten er mooi bij'

En tot slot, zoals onze directeur het zo mooi zegt: ‘we zitten er mooi bij’. We beschikken over moderne en goede leermiddelen, hebben mooie en realistische praktijkpleinen en hebben twee moderne gebouwen.