Start in de brugklas

Een nieuwe start, een nieuwe school, nieuwe gezichten en nieuwe vrienden en vriendinnen. De start in de brugklas is leuk, maar stiekem ook best spannend. Daarnaast werk je op een middelbare school anders dan op een basisschool. Logisch. Maar wat kan een leerling nu eigenlijk verwachten?

Kennismaken met de klas

Wellicht kent uw kind iemand van de basisschool die ook naar het Munnikenheide College komt. En soms is dat niet het geval. Daarom maakt uw kind, voor de zomervakantie begint, al kennis met de nieuwe klas. Zo leren ze de mentor kennen en heeft de eerste kennismaking met de nieuwe klas al plaatsgevonden. Ook u als ouder/verzorger maakt voor de zomervakantie al kennis met de mentor van uw kind. 

Na de zomervakantie start uw kind op het Munnikenheide College. De eerste twee dagen staan in het teken van kennismaken met de school. Zo krijgt elke brugklas uitleg over de Chromebook en ontvangt iedere leerling een computerinlog. Daarnaast gaat de klas verschillende leuke en sportieve activiteiten doen. Zo leren de leerlingen elkaar nog beter kennen. 

Na de kennismaking beginnen de reguliere lessen volgens het rooster. Het rooster kan online of via een app (Magister) geraadpleegd worden. Elk lesuur duurt 45 minuten. Ook starten de leerlingen het eerste half uur de dag op met de mentor. 

Na een aantal weken is het schoolkamp. Tijdens het schoolkamp gaan de leerlingen allerlei leuke (survival)activiteiten doen met de klas en blijven ze twee nachten slapen op een externe locatie.

Werken aan studievaardigheden

Voor alle brugklassers is een schoolplanner van het Munnikenheide College beschikbaar. In deze planner staan tips en hulpmiddelen om de eerste weken goed te kunnen starten. Zo staan de afkortingen van de vakken, de lestijden en de schoolregels vermeld.

In de eerste acht weken krijgt elke brugklas studievaardigheden les waarin er wordt gewerkt met de schoolplanner. Na deze weken hebben de leerlingen genoeg kennis en vaardigheden om de schoolplanner zelfstandig uit te voeren. Uiteraard biedt de mentor na deze weken hulp aan de leerlingen die dat nodig hebben.