Schoolleiding

Binnen onze school staat de leerling centraal. Iedere leerling wordt ondersteund in zijn/haar ontwikkelings- en leerproces door een team docenten. De mentor heeft een centrale plaats in de begeleiding van de leerlingen en het contact met ouders. Docenten worden in de onderwijsorganisatie en het proces ondersteund door het OOP (onderwijsondersteunend personeel). Wij zijn een ‘platte’ school met korte lijnen. Verantwoordelijkheden liggen in de hele school.

Directie

Onze beide locaties worden geleid door een tweetallig directie:

  • Mevrouw W. Scholtens - algemeen directeur
  • De heer G. Grootfaam - interim-directeur

Kernteamleiders

Daarbij worden zij ondersteund door zes kernteamleiders:

  • Mevrouw I. Schoenmakers – basis/kader klassen leerjaar 1 t/m 4 op locatie Rucphen
  • De heer R. Broos – basis/kader klassen leerjaar 1 en 2 op locatie Etten-Leur
  • Mevrouw K. Schuur – basis/kader klassen leerjaar 3 en 4 op locatie Etten-Leur
  • De heer O. Quik – mavo klassen leerjaar 1 t/m 4 op beide locaties 
  • De heer J. van Staaij – onderwijsondersteunend personeel
  • De heer J. Teuns - onderwijsondersteunend personeel

Het bevoegd gezag berust bij het bestuur van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs).