Nieuws

25 mei 2020

Coronavirus: Update 25-05

Update 25 mei
Vandaag is een brief verstuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s) over de opstart na 1 juni 2020.
- klik hier voor de brief

Update 19 mei
De veel gestelde vragen en antwoorden m.b.t. onderwijs op afstand hebben we op een rij gezet.
- klik hier voor de vragen en antwoorden

Update 8 mei
Vandaag is een brief verstuurd naar de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 over de online videolessen onderwijs op afstand.
- klik hier voor de brief

Update 29 april
Vandaag is een nieuwsflits verstuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s) met een update over de maatregelen na de meivakantie.
- klik hier voor de nieuwsflits


Update 16 april 

Vandaag zijn er brieven (en flyers) verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 4. Het betreft belangrijke informatie over de slaag-zakregeling. 

- klik hier voor de brief voor de ouder(s)/verzorger(s)

- klik hier voor de brief voor de leerlingen

- klik hier voor de flyer voor mavo

- klik hier voor de flyer voor basis en kader

 


Update 9 april
Vandaag zijn er brieven verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 4. Het gaat over het inhalen van de PTA toetsen.
- klik hier voor de brief voor de leerlingen
- klik hier voor de brief voor de ouder(s)/verzorger(s)

Update 1 april
Vandaag zijn er verschillende brieven gestuurd.
- klik hier voor de brief verlenging sluiting scholen
- klik hier voor de brief over de buitenlandse reizen
- klik hier voor de brief voor leerjaar 4 m.b.t. de schoolonderzoeken/herkansingen

Update 31 maart
Vandaag hebben alle ouder(s)/verzorger(s) meer informatie gekregen over het rapport in Magister. 
- klik hier voor de brief

Update 25 maart
Vandaag hebben alle vierdejaars leerlingen een brief ontvangen m.b.t. het niet doorgaan van de examens.
- klik hier voor de brief

Ook hebben de ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 1, 2 en 3 een update ontvangen over het afstandsonderwijs.
- klik hier voor de brief

Update 24 maart 2020
De centrale examens en praktijkexamens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Er is vandaag een brief gestuurd naar ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 4 m.b.t. het niet doorgaan van de examens. 
- klik hier voor de brief

Update 20 maart 2020

 

 

Brief naar ouder(s)/verzorger(s) leerjaar 4 m.b.t. praktijkexamens
- klik hier voor de brief

Update ziekmeldingen
Inmiddels zijn we gestart met het onderwijs op afstand. Dat is wennen voor iedereen, maar we hopen dat uw zoon/dochter hier zo goed mogelijk aan deel kan nemen. 

 

Mocht uw kind ziek zijn of worden en niet in staat zijn om het onderwijs op afstand te volgen, wilt u dan uw kind ziek melden door een mail te sturen naar ziekmelding@munnikenheidecollege.nl. Vermeld in uw mail de naam van uw kind, zijn/haar klas en de naam van de mentor.

 

Op dit moment hebben we alle eerder ziekgemelde leerlingen op beter gezet. Is uw zoon/dochter momenteel ziek, dan ontvangen wij graag een mail op bovengenoemd e-mail adres. Wanneer uw zoon/dochter weer beter is, willen wij u vragen om hem/haar weer beter te melden op dezelfde wijze.

 


Update 19 maart 2020
Ophaalmoment locatie Etten-Leur

 

Er is vandaag een ophaalmoment voor leerlingen op locatie Etten-Leur van 14.30 t/m 15.30 uur. 

Ouderavond 31 maart
De ouderavond op 31 maart gaat door, maar dan telefonisch. Alle ouder(s)/verzorger(s) hebben hierover een brief ontvangen.

Update 17 maart 2020 - Update onderwijs op afstand
Ook is een brief naar alle leerlingen gestuurd met alle informatie om te starten met onderwijs op afstand.

Er is een nieuwsbrief verstuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s). Hieronder vindt u de informatie die hierin staat terug.

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Gisteren en vandaag was het stil op school, we hadden (bijna) geen leerlingen en missen ze nu al! Onze docenten hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we vanaf woensdag 18 maart onderwijs op afstand kunnen verzorgen. Het mag duidelijk zijn dat wij erg blij zijn met de enorme inzet en flexibiliteit van onze medewerkers.

 

Voor nu kunnen we u het volgende mededelen over onderwijs op afstand.

 

Zoals gezegd gaan alle leerlingen vanaf woensdag 18 maart onderwijs op afstand volgen. De ondersteuning vanuit ons zorgteam gaat, op afstand, door. Ouder(s)/verzorger(s) die vragen hebben over de ondersteuning worden gevraagd deze digitaal te stellen.

 

Omdat onze leerlingen gewend zijn om met Magister te werken is ervoor gekozen om naar leerlingen te communiceren via Magister. Het huiswerk, instructiefilmpjes, digitale methodes, etc. is door de vakdocenten van uw zoon/dochter klaargezet in Magister en indien mogelijk in Magister.me. Via Magister mail kunnen aan de vakdocenten vragen worden gesteld over de te leren en maken lesstof. Leerlingen houden zelf aan de hand van hun rooster het te maken en te leren werk bij. Wij vragen u om uw zoon/dochter bij het thuiswerken daar waar mogelijk te ondersteunen. Docenten controleren het door uw zoon/dochter ingeleverde werk. Indien nodig informeert de vakdocent u via Magister indien de voortgang van uw zoon/dochter achterblijft.

 

Wanneer uw zoon/dochter volgens het onderwijs op afstand-rooster les heeft, dan kunnen zij online contact opnemen met hun docent om vragen te stellen. Tot en met 6 april werken we daarvoor met een halfuur rooster:


Lesuur 1: 09.00-09.30 uur
Lesuur 2: 09.30-10.00 uur
Lesuur 3: 10.00-10.30 uur
Pauze: 10.30-11.00 uur
Lesuur 4: 11.00-11.30 uur
Lesuur 5: 11.30-12.00 uur
Lesuur 6: 12.00-12.30 uur
Pauze: 12.30-13.00 uur
Lesuur 7: 13.00-13.30 uur
Lesuur 8: 13.30-14.00 uur

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het onderwijs op afstand vorm te geven. We willen u daarom vragen, om als ouder(s), verzorger(s), uw kind aan te sporen om de taken en lessen goed uit te voeren. Wij wensen u en uw zoon/dochter, ondanks deze bijzondere situatie, een leerzame periode toe!Update 16 maart 2020
Onderstaande brieven met informatie over de continuering van het onderwijs zijn verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen. 

- klik hier voor de brief voor de ouder(s)/verzorger(s)
- klik hier voor de brief voor de leerlingen

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.15 en 14.15 uur.

Update 15 maart 2020
Brief naar ouder(s)/verzorger(s) i.v.m. sluiting scholen door Coronavirus
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus: Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Het beleid is gewijzigd door o.a. het niet afnemend aantal besmettingen en de toenemende maatschappelijke druk van scholen, schoolleiders, docenten, medewerkers en leerlingen en ouders.

Leerlingen, voor wie er thuis geen opvang is en ouders werkzaam zijn in één van de cruciale beroepsgroepen, zijn welkom op onze school. Deze leerlingen zijn vanaf maandag 16 maart van half 9 tot 14.00 uur van harte welkom op school. Wij zorgen voor opvang van deze leerlingen en doen onze uiterste best om ook onderwijs te verzorgen. 

We zetten ons in om 'onderwijs op afstand' zo snel mogelijk te realiseren. Zodra dit geregeld is, informeren wij u direct. Wij vragen u wel met grote nadruk om kinderen met koorts en luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) thuis te houden, ook al werkt u in een cruciale beroepsgroep.

Voor de examenleerlingen volgt vanuit de overheid komende week meer informatie. Tot die tijd kunnen deze leerlingen dus ook niet naar school. Morgen komen bonden en OCW, VO-raad bij elkaar om hierover te spreken. Waarschijnlijk kunnen wij u eind van de week hier meer over vertellen.  

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de school van 8.15 tot 14.15 uur op werkdagen.
 

Met vriendelijke groet,

Directie Munnikenheide College 

Update 12 maart 2020

Aanvullende maatregelen

In de persconferentie van donderdag 12 maart 15.15 uur zijn door de minister-president aanvullende maatregelen aangekondigd. Het advies voor heel Nederland is:

  • Blijf thuis als je verkouden bent of klachten hebt aan luchtwegen en/of koorts hebt. Mijd sociale contacten.
  • Evenementen met 100 personen of meer worden afgelast in heel Nederland.
  • Blijf zoveel mogelijk thuis werken. Bijeenkomsten/overleggen van meer dan 100 personen afgelasten.
  • Beperk bezoek aan kwetsbare groepen.
  • Vermijd met klachten of als kwetsbare groep het reizen met openbaar vervoer.

Aanvullend voor het onderwijs:

  • Voor PO/VO/MBO geldt dat er geen scholen sluiten. De maatschappelijke gevolgen zijn hiervoor te groot. Vooral de opvang van leerlingen is belangrijk zodat ouders aan het werk kunnen blijven.

Specifiek voor Noord-Brabant volgen mogelijk nog aanvullende maatregelen.

Bovenstaande maatregelen gelden vanaf nu tot en met 31 maart 2020. Dat betekent helaas dat wij genoodzaakt zijn om de profielwerkstukavond (voor mavo leerjaar 4) tot nader orde uit te stellen.

 

Update 11 maart 2020
We volgen nog steeds de richtlijnen van de RIVM op. Dat betekent dat als uw kind op school aanwezig is en hij/zij klachten heeft als hoesten, verkoudheid of koorts, wij genoodzaakt zijn om uw kind ziek naar huis te sturen. Natuurlijk wordt daarover contact met de ouder(s)/verzorger(s) opgenomen.

Daarnaast schudden wij uit voorzorg geen handen meer. 

Update 8 maart 2020
Brief naar ouder(s)/verzorger(s) over aangepaste richtlijnen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen week bent u geïnformeerd over de genomen (hygiëne-)maatregelen en dringende adviezen van het RIVM en de GGD. Hiermee voorkomen we samen dat een groot deel van onze medewerkers en/of leerlingen ziek kan worden op het moment dat het virus grootschalig doorbreekt. Ook waarborgen we zo het onderwijs.

Op vrijdagavond 6 maart heeft de RIVM een nieuw advies gegeven en adviseert zij inwoners van Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis.

Hierbij verzoek ik leerlingen die één van deze klachten hebben niet naar school te komen. Pas als de klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer op school te komen. Om een helder beeld te hebben van de omvang van de situatie vraag ik u om bij de ziekmelding van uw zoon of dochter aan te geven of het is wegens de aangepaste RIVM-maatregel of dat het een normale ziekmelding betreft.

Deze week is het toets- en schoolexamenweek. Dit betekent dat, wanneer uw zoon/dochter niet op school kan komen, we op het moment dat uw kind weer op school is met elkaar bespreken wanneer deze toetsen ingehaald kunnen worden. Ook kan het zijn dat wegens ziekmelding van collega’s er aanpassingen op het rooster gedaan moeten worden. We zullen ons best doen om dit tot een minimum te beperken. Ik heb er vertrouwen in dat u hiervoor begrip heeft.

Ik wens de mensen die zich niet lekker voelen een voorspoedig herstel en hoop, waarschijnlijk met velen, dat we weer snel terug kunnen naar normale omstandigheden. Mochten er veranderingen zijn, dan informeren wij u direct. Op onze website en www.omo.nl vindt u de actuele, up-to-date informatie. 
 

Met vriendelijke groet,

Directie,

 

Munnikenheide College

Update 4 maart 2020
Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt, verspreidt het Coronavirus zich steeds meer over Europa en is nu ook geconstateerd in Nederland. We begrijpen dat dit zorgwekkend is.

Voor de laatste ontwikkelingen onderhouden we als school contacten met de lokale GGD en ook u als ouder kunt contact opnemen met specifieke vragen.

 

Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen. En voor het wel of niet doorgaan van schoolreisjes naar het buitenland volgen wij het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

De belangrijkste maatregelen die we op school nemen, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Maar het is nu extra belangrijk om deze op te volgen. Iedereen moet met regelmaat zijn/haar handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de ellebogen en gebruik maken van papieren zakdoekjes. Ook geen handen schudden is een verstandig advies voor iedereen.

 

Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen op school. Wel adviseren we u extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het Coronavirus (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) zeker wanneer u recentelijk op vakantie bent geweest in één van de risicogebieden. Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts en/of de lokale GGD.

Terug naar het overzicht
Deel dit bericht
Media
  • FClogo_beeldmerk Groot-01