Schoolgids

Zoek
22 juni 2022

6.1 Jaarfactuur

Alle ouders ontvangen een online formulier waarin zij een keuze of zij gebruik willen maken van de optie te sparen voor de buitenlandse reis in leerjaar 3. Bovendien is het mogelijk om aan te geven of u in termijnen wilt betalen. 

Indien u ervoor kiest om te sparen, ontvangt u hier een factuur van. Klik op de bijlage in deze mail om uw factuur te openen. Heeft u nog vragen, stuur een e-mail naar: jaarfactuur@munnikenheidecollege.nl.

Schooljaar 2022-2023

* optioneel

Toelichting
Voorheen ontving u van ons een jaarfactuur waardoor het gevoel zou kunnen ontstaan dat betalen een voorwaarde is om een kind mee te laten gaan met een uitje. Dit vinden wij als school geen prettige gedachte, want in onze optiek gaan altijd alle kinderen mee.  Vanaf schooljaar 2022-2023 ontvangt u daarom geen jaarfactuur meer zoals u eerder van ons gewend bent.

Sparen voor buitenlandse reis in leerjaar 3
Wij bieden u nog steeds de mogelijkheid om te sparen voor de buitenlandse reis in leerjaar 3. In leerjaar 1 is het spaarbedrag €50,00. In leerjaar 2 is het spaarbedrag €100,00 en in leerjaar 3 is de aanbetaling van de buitenlandse reis €75,00. Het totaalbedrag van de buitenlandse reizen ligt rond de € 450,00. U kunt er ook voor kiezen om het totaalbedrag van de reis in leerjaar 3 te betalen. 

Indien u wilt sparen kunt u dit aangeven door een mail terug te sturen naar jaarfactuur@munnikenheidecollege.nl. 

Naam kind: 
Leerjaar:
Wilt graag sparen voor de buitenlandse reis.

U ontvangt dan een factuur met het spaarbedrag per mail vanuit Vereniging OMO.

Vrijwillige ouderbijdrage 

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Voor deze activiteiten wordt geen ouderbijdrage meer gevraagd. Dit omdat het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige bijdrage geen reden mag zijn voor uitsluiting van activiteiten.

Naast bovenstaande eendaagse activiteiten organiseren we ook meerdaagse reizen. Ook hiervoor geldt dat we niemand uitsluiten. Maar dergelijke reizen kan de school alleen organiseren dankzij de bijdrage van de deelnemers. De school zou deze activiteit ook in de toekomst graag blijven aanbieden, omdat het een zeer gewaardeerd onderdeel uitmaakt van de schoolloopbaan. De school biedt verschillende mogelijkheden aan en heeft de prijs van deze meerdaagse reizen gemaximaliseerd (€450). Ouders/leerlingen kunnen op die verschillende activiteiten inschrijven. Er is een spaarsysteem waarbij de ouders over drie jaar een gedeelte van de betaling kunnen uitsmeren. Bij te weinig animo kan de school besluiten om de activiteit te annuleren.

Het staat u natuurlijk altijd vrij om toch een donatie te doen voor de leerlingactiviteiten die wij als school willen blijven organiseren. Daarom delen we deze QR-code. Het is dan helemaal aan u wat u hiermee doet. Mocht u besluiten een bijdrage te doen: bedankt!

Scan de QR-code of klik hier om te betalen voor ‘donatie leerlingactiviteiten 23-24’.

Chromebook

Het Munnikenheide College is in het schooljaar 2020-2021 overgestapt naar Chromebook. In leerjaar 1 wordt de ouders gevraagd een Chromebook aan te schaffen. Ouders ontvangen de Chromebook in een solide beschermhoes en zij worden volledig ontzorgd door middel van een Easy4u abonnement.

Er wordt een optie tot koop aangeboden en een optie huur (met daarna de mogelijkheid van koop tegen de betaling van het borgbedrag).

De verkoop, facturering en service is in handen van The Rent Company uit 's-Hertogenbosch. Het Munnikenheide College blijft hier buiten. Daarom blijven de kosten buiten de jaarfactuur.

Omdat ouders wel de kosten moeten maken voegen we de kosten hieronder toe.

Koop: verschilt van €446,- tot €525,- incl. BTW (eenmalig), afhankelijk van het type Chromebook en de duur van het Easy4u abonnement.

Huur: verschilt van €9,95 tot €13,75 per maand, afhankelijk van het type Chromebook en de duur van het Easy4u abonnement. Het bedrag wordt iedere maand automatisch geïncasseerd.

Dit zijn de laatst bekende prijzen en kunnen licht afwijken.

Klik hier voor meer informatie over de Chromebook.

Buitenlandse reis:
We bieden de mogelijkheid om alvast te sparen voor de buitenlandse reis in het derde jaar. Afhankelijk van de reis die uw zoon/dochter kiest zal er in het derde jaar nog een bedrag bijbetaald moeten worden.

Als er niet wordt deelgenomen aan de meerdaagse reis, ontvangt u het eventuele gespaarde bedrag terug.

Gymkleding: 
De gymkleding kunt u gemakkelijk zelf aanschaffen via Bruba Sport. Een set (shirt en broek) kost €25. De kleding kan worden gepast en afgerekend in de winkels van Bruba Sport in Etten-Leur en St. Willebrord.

Bedrijfskleding:
Voor ter beschikking gestelde bedrijfskleding kan een borg gevraagd worden.

Kluisjes:
Een kluisje wordt door de school kosteloos ter beschikking gesteld. Wel kan €0,50 gevraagd worden voor het openen van een kluisje wanneer de hulp van de conciërge (herhaaldelijk) nodig is om het kluisje te openen.

Meedoenregeling:
Indien er belemmeringen zijn voor een kind om deel te nemen aan schoolreizen, excursies of het aanschaffen van materialen kan het gezin een aanvraag doen voor de meedoenregeling. In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand- of ondersteuningsregelingen. 
Terug naar het overzicht

Gerelateerde artikelen